Technieken

Technieken

Voor een kweekserre, onderzoekserre of een botanische kas is het van groot belang de omgevingsparameters haarfijn aan te sturen. Met onze jarenlange ervaring is Hedafor in staat een passende oplossing te bieden voor een breed areaal aan serre-projecten, van een eenvoudige serre met één zone, tot een onderzoekserre met tientallen aparte klimaten. Onze eigen monteurs en vaste partners verzekeren je een eindresultaat om trots op te zijn.

Klimaatsturing

Voor de klimaatbeheersing van onderzoekserres, botanische kassen en andere projecten kan je rekenen op ons uitgebreid gamma aan klimaatcomputers. Van een relatief eenvoudige en gebruiksvriendelijke klimaatsturing tot een hoogtechnologische klimaatcomputer die nodig is bij de meest veeleisende projecten: reken op Hedafor.

Elektriciteit

Jouw volledige elektrische installatie kan door Hedafor worden ontworpen en uitgevoerd. Onder elektrische werken verstaan we de bekabeling van alle elektrische componenten die instaan voor de werking van de serre, alsook de verlichting, stopcontacten, pompgroepen en andere onderdelen.

De montage van de elektrische componenten gebeurt door eigen werknemers, eventueel in combinatie met vaste partners. Zo garanderen wij je een technische installatie die efficiënt en bedrijfszeker is.

Scherming

Scherming in de kassenbouw zorgt voor een stevige energiebesparing en kan daarnaast ook zonwerend of zelfs verduisterend werken. Voor horizontale of tunnelschermen werken we met trekdraad of trekduwsystemen. Bij verticale scherminstallaties opteren we twinrol- of rolschermen. We monteren zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde en dat enkel via eigen mensen of vaste onderaannemers.

Insectengaas

Om je teelt te beschermen tegen plaaginsecten van buitenaf of net om de biologische bestrijders en bestuivers binnen te houden kan je een beroep doen op insectengaas. Met insectengaas bent je minder afhankelijk van sproeistoffen. In onderzoekserres heeft insectengaas het bijkomende voordeel dat je er zeker van kan zijn dat jouw onderzoek niet beïnvloed wordt door insecten en vogels van buitenaf. Insectengaas kan zowel bij nieuwe projecten als op bestaande kassen gemonteerd worden.

HVAC

Een performante verwarmingsinstallatie houdt het binnenklimaat van je serre stuurbaar. Ons team ingenieurs, projectmanagers en monteurs is in staat om voor elk project een passende oplossing te voorzien. Zo plaatsen we als warmtebron warmtepompen, gas- en biomassaketels. Voor de warmteafgifte werken we met buisverwarming, vloerverwarming, luchtgroepen en luchtverhitters. Afhankelijk van de locatie en het gewas in de serre kan ook (adiabatische of actieve) koeling aan de orde zijn.

Water

Onze irrigatiesystemen worden ontworpen op maat van de teelt, de klant en de plant. Of het nu gaat over een kweekserre met 1 klimaat en 1 cultuur of een onderzoekserre met meerdere gewassen en teeltsystemen. Van sla in een meerlagenteelt tot tomaten op goten, wij verzorgen jouw teelt- en irrigatiesysteem in onze turnkey oplossingen.

Hoge druk waterverneveling / Fog

Zowel voor luchtbevochtiging als voor koeling werken we met hoge druk waterverneveling. Door op meer dan 100 bar water te vernevelen is er geen sprake van neerdalend water op het gewas. Het water verdampt onmiddellijk en zorgt enerzijds voor een verhoging van het vochtgehalte en anderzijds gaat het de lucht adiabatisch koelen. De koelende werking van het fogsysteem gecombineerd met scherming en geopende luchtramen zorgen ervoor dat het binnenklimaat zelfs op warme dagen gehandhaafd wordt.

Inform yourself well, via our newsletter!